Homepage

All My booklets

 

OCB Homepage //  OCB 2 // OCB 3 // OCB 4 // OCB 5 // OCB 6 // OCB 7 // OCB 8 

 

 

 

 

 

 

 OCB 882
Front / backside
75 x 45 mm
100 Feuilles
bc: 3011 - 4296

 

 OCB 876 OCB 901 OCB 877 OCB 878
Front / backside Front / backside Front / backside Front / backside
73 x 24 mm 73 x 24 mm 79 x 27 mm 72 x 43 mm
50 Feuilles 50 Feuilles 50 Feuilles 100 Feuilles
bc: 3013 - 5932 bc: 3013 - 5932 bc: 3011 - 9550 bc: 3011 - 9543

 

 

OCB 879 OCB 880 OCB 881
Front / backside Front / backside Front
111 x 27 mm 114 x 30 mm 50 x 24 x 24 mm
32 Feuilles 32 Feuilles + tips 5m
bc: 3011 - 9567 bc: 3013 - 5949 bc: 3013 - 5925

 

 OCB 863

OCB 867

Front / backside / inside

Front / backside

72 x 43 mm

111 x 27 mm

100 Feuilles

32 Feuilles

bc: 3006 - 2948

bc: 3005 - 1447

 

 

OCB 862 OCB 871 OCB 872
Front / backside Front / backside / Inside Front / backside / Inside
73 x 24 mm 73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 Feuilles 50 Feuilles 50 Feuilles
bc: 3004 - 3671 bc: 3004 - 3671 bc: 3004 - 3671

 

 

 

Top 

 OCB 757

ocb 761

OCB 664

ocb 762

Front / backside

Front / backside / inside

Front / backside

ront / backside

72 x 43 mm

72 x 43 mm

72 x 43 mm

73 x 24 mm

100 Feuilles

100 Feuilles

100 Feuilles

50 feuilles

bc: 3000 - 4832

bc: 3000 - 4832

bc: 3000 - 4832 ---- n 4

bc: 3005 - 4240
fr warning

 

Top

 

 
ocb 907
Front / backside / inside
72 x 43 mm
100 Feuilles
bc: 3000 - 4832
fr warning

 

Top

 

ocb 763 ocb 764 ocb 765
Front / backside Front / backside Front / backside
111 x 28 mm 79 x 27 mm 73 x 24 mm
32 Feuilles 50 hojas 50 blatt
bc: 3008 - 7866 bc: 3008 - 7859 bc: 3009 - 1948

 

 

ocb 908 ocb 909
Front / backside Front / backside
73 x 24 mm 80 x 27 mm
50 hojas 50 blatt 1 1/4
bc: 3009 - 1948 bc: 3008 - 7859

 

 

ocb 898 ocb 905
Front / backside Front
111 x 28 mm 51 x 23 x23 mm
32 Feuilles 5m
bc: 3008 - 7866 bc: 3010 - 8318

 

Top

 

ocb 865 ocb 866 ocb 867
Front / backside Front / backside Front / backside
112 x 28 mm 79 x 27 mm 73 x 24 mm
24 Leaves - slim 24 Leaves - 1 1/4 24 Leaves - single wide
bc: 0 864063   ----- 99Cent bc: 0 864043   ----- 99Cent bc: 0 864053   ----- 99Cent

 

 

Top

 ocb 766 ocb 767 ocb 768 ocb 801
Front / backside Front / backside Front / backside Front / backside / inside
72 x 24 mm 79 x 27 mm 72 x 24 mm 79 x 27 mm
50 leaves 75 Feuilles 50 leaves 50 leaves
bc: 3008 - 0836 bc: 3010 -4099 bc: 3004 - 3671 bc: 3010 - 4907

 

Top

 

ocb 868
Front / backside
72 x 24 mm
50 leaves
bc: 3008 - 0836

 

Top

 

ocb 888 ocb 889 ocb 906 ocb 890
Front / backside / inside Front / backside / inside Front / backside / inside Front / backside / inside
72 x 24 mm 72 x 24 mm 72 x 24 mm 72 x 24 mm
50 leaves 50 leaves 50 leaves 50 leaves
bc: 3011 - 7419 bc: 3011 - 7419 bc: 3011 - 7419 bc: 3008 - 0836

 

Top

 

ocb 769 ocb 770 ocb 771 ocb 822
Front / backside  Front / backside  Front / backside  inside 
111 x 25 mm   72 x 43 mm  72 x 43 mm  72 x 43 mm 
32 Feuilles  100 Feuilles  100 Feuilles  100 Feuilles 
bc: 3007 - 4866  bc: 3007 - 5535  bc: 3003 - 4440  bc: 3003 - 4440 

 

Top

 ocb 825 ocb 829 ocb 830 ocb 831 ocb 853

Front / backside

Front Front Front / backside  Front / inside 

72 x 43 mm

50 x 24 x 24 50 x 24 x 24 73 x 24 mm  73 x 43 mm 

100 Feuilles

5 m 5 m 50 Feuilles  100 Feuilles 

bc: 3000 - 4832

bc: 3011 - 0496 bc: 3010 - 8318 bc: 3009 - 1948 bc: 3010 - 5591
- Rolls - Rolls

 

Top

 

ocb 826 ocb 827 ocb 828
Front / backside  Front Front / backside 
112 x 27 mm   113 x 30 mm  72 x 24 mm 
32 Feuilles  32 Feuilles  50 Feuilles 
bc: 3010 - 4891 bc: 3 057067 - 336327 bc: 3010 - 4914

 

Top 

 

  
ocb 821 ocb 886 ocb 823
Front Front - back Front / backside / inside
77 x 48 mm 77 x 48 mm 73 x 23 mm
500 leaves 300 leaves 50 Feuilles
bc: 3 057067 - 264958 bc: 3 057067 - 358923 bc: 3005 - 4257

 

Top

 

ocb 772 ocb 773 ocb 884 ocb 774 -- 788 -- 789 -- 790 -- 791
Front / backside  Front / backside  Front / backside  & inside Front / backside / inside 
102 x32 mm  72 x 43 mm   72 x 43 mm   79 x 27 mm 
32 blatt  100 leaves  100 leaves  50 leaves 
bc: 3006 - 5505  bc: 3006 - 2948   bc: 3006 - 2948   bc: 3005 - 2765 

 

Top

 ocb 775 --- 792 --- 793 --- 794 --- 795 --- 796 ocb 776 ocb 869
Front / backside / inside   Front / backside Front / backside / inside
79 x 27 mm   79 x 27 mm   79 x 27 mm  
50 leaves   50 leaves   50 leaves  
bc: 3005 - 2765   bc: 3005 - 2765   bc: 3005 - 2765  
     

 

Top

 

  
ocb 897 ocb 902
Front / backside / inside Front / backside  
73 x 24 mm   112 x 29 mm  
50 leaves   32 Feuilles 
bc: 3006 - 3082 bc: 3010 - 7014 --- TIPS
 

 

Top

 

 

 
 
ocb 777 ocb 778 ocb 787
Front / backside   Front / backside / inside Front
111 x 27 mm   111 x 27 mm   77 x 47 mm
32 Feuilles  32 Feuilles  500 hojas
bc: 3005 - 8569 bc: 3005 - 8569 bc: 3 057067 - 264958
- french w -

 

Top

 ocb 904
Front / backside / inside
111 x 27 mm  
32 Feuilles 
bc: 3005 - 8569

 

Top

 ocb 780 ocb 781 ocb 782 ocb 808
Front / backside / inside inside inside  inside 
72 x 43 mm 72 x 43 mm   72 x 43 mm 72 x 43 mm
100 leaves 100 leaves 100 leaves 100 leaves
bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480

 

Top

 

ocb 809 ocb 810 ocb 811 ocb 812
Front / backside / inside inside inside  inside 
72 x 43 mm 72 x 43 mm   72 x 43 mm 72 x 43 mm
100 leaves 100 leaves 100 leaves 100 leaves
bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480

 

Top 

 

 
ocb 813 ocb 818 ocb 819 ocb 820
inside  inside  inside  inside 
72 x 43 mm 72 x 43 mm 72 x 43 mm 72 x 43 mm
100 leaves 100 leaves 100 leaves 100 leaves
bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480

 

Top

 

 
ocb 832 ocb 833 ocb 834 ocb 858
inside  inside  inside  inside 
72 x 43 mm 72 x 43 mm 72 x 43 mm 72 x 43 mm
100 leaves 100 leaves 100 leaves 100 leaves
bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480

 

Top

 

   
ocb 835 ocb 836 ocb 837
inside  inside  inside 
72 x 43 mm 72 x 43 mm 72 x 43 mm
100 leaves 100 leaves 100 leaves
bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480 bc: 3007 - 2480

 

Top

 ocb 783 ocb 784 ocb 785 ocb 786
Front / backside / inside inside inside inside
73 x 24 mm 73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas 50 hojas  50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

  

Top

 

ocb 895
Front / backside / inside
73 x 24 mm
60 Feuilles
bc: 3011 - 7426

 

Top

 ocb 802 ocb 803 ocb 804 ocb 805
Front / backside / inside inside inside inside
73 x 24 mm 73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas 50 hojas  50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

 

 

ocb 899 ocb 900
inside inside
73 x 24 mm   73 x 24 mm
60 hojas  60 hojas
bc: 3011 - 7426 bc: 3011 - 7426

 

Top

 

ocb 806 ocb 807
inside inside
73 x 24 mm   73 x 24 mm
50 hojas  50 hojas
bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704

 

 ocb 814 ocb 815 ocb 816 ocb 817
Front / backside / inside inside inside inside
73 x 24 mm 73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas 50 hojas  50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

 

 

       
ocb 838 ocb 839 ocb 840 ocb 841 
inside inside inside inside
73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas  50 hojas 50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

 

 

       
ocb 842  ocb 843 ocb 844 ocb 845 
inside inside inside inside
73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas  50 hojas 50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

 

 

     
ocb 846 ocb 847 ocb 848
inside inside inside
73 x 24 mm   73 x 24 mm 73 x 24 mm
50 hojas  50 hojas 50 hojas
bc: 3007 - 1704  bc: 3007 - 1704 bc: 3007 - 1704

 

OCB Homepage //  OCB 2 // OCB 3 // OCB 4 // OCB 5 // OCB 6 // OCB 7 // OCB 8 

 

Homepage

All My booklets

PauRolHom

Webmaster Caers Paul   '98

 

Top

Last Update : vrijdag 09 december 2016 14:49:15